Skip to main content

RS™ Spaltfilter

Självrensande filter för rening av råvatten och processvatten

 • Automatisk rengöring och tömning

 • Robust silstav som tål höga diff. tryck

 • Enkelt underhåll och lätt att rengöra


Självrensande filter för rening av råvatten

Svenskt kvalitetsfilter tillverkat i Hovmantorp, Sverige

Modell RS™ är ett automatiskt självrensande filter för rening av råvatten som arbetar under tryck. Filtret är avsett för rening av sjö- och älvvatten samt processvatten. Typiska användningsområden är rening av kylvatten och tätningsvatten inom industri och vattenkraftverk. Silstaven är av typ spaltsil med konisk släppning.

 • Självrensande filter

 • Spolpump erfordras ej

 • Även större föremål spolas till avlopp

 • Silelementet lyfts upp som en komplett enhet – inga delar kvar i behållaren

 • Bottenventilen kan hållas öppen under valfri tid av 3 till 30 sek

 • Larmar vid högt tryckfall och fastkörd bottenventil

 • Välj mellan elektriskt eller pneumatiskt vriddon till bottenventilen

Filtrets bottenventil kan förses med elektriskt alternativt pneumatiskt vriddon. För automatiken erfordras 400V, 50Hz, 3-fas. Då bottenventilen med pneumatiskt vriddon används erfordras även 5,5 till 6 bar tryckluft. Automatikskåpet är försett med huvudströmbrytare, automatsäkringar för filtrets motor och manöverspänning samt drift- och fellampor. Felindikeringar finns även på extra plint i form av 230V-signaler för yttre felsignallampor och summalarm med potentialfria brytande kontakter. Automatskåpet är avsett för väggmontage.


Specifikationer

Modeller

RS-300 | RS-500

Kapacitetsområde

3 – 150 m³/h

Filterfinhet/Spaltbredd

0,05 – 0,8 mm

Anslutningsdimension

DN25 till DN125

Materialutföranden

Rostfritt stål EN1.4301 / EN1.4404 / EN1.4436

Filtermotor

0,15 kW, 230/400V, 50Hz, 3-fas


Funktion

Vätskan som ska renas leds in genom det tangentiellt placerade inloppet i behållarens sida och fortsätter i en nedåtgående rörelse runt filterelementet, in genom dess sida och vidare till utloppet. Lättare föroreningarna samlas upp på silstavens utsida medan de tyngre partiklarna samlas upp i behållarens botten. Rengöring och tömning av föroreningar sker automatiskt via tid och differenstrycksövervakning. Då rengöring påbörjas startar filtermotorn som driver runt silstaven mot en fast avskrapare. 


Offert och modellval

Kontakta oss

 • English
 • Svenska

© FILTERTEKNIK B.W AB · Integritetspolicy
Design och layout av Sund Studio