Skip to main content

Automatiskt tryckfilter

Självrensande tryckfilter för rening av råvatten

 • Tål höga tryckfall
 • Underhållsarbete kan utföras under drift
 • Lätta att rengöra
 • Spolpump erfordras ej
 • Inga rörliga delar

Backspolande automatfilter som arbetar under tryck. Dessa självrensande tryckfilter är avsedda för rening av råvatten samt varmt- och kallt processvatten. Typiska användningsområden är filtrering av tätningsvatten, kylvatten och spritsvatten inom all vattenförbrukande industri och vattenkraftverk. Silstavarna är av typ spaltsil med konisk släppning, gjorda av rostfritt stål. Dessa tål höga tryckfall och är lätta att rengöra. Underhållsarbete kan utföras under drift. En befintlig anläggning kan kompletteras med ytterligare filterbehållare.

Inom pappers- och massaindustrin installeras detta tryckfilter ofta som ”polisfilter” efter skivfilter och flotationsanläggningar för att säkerställa vattenförsörjningen till spritsvattensystemen på pappersmaskinen.


Specifikationer

Specifikationer

Kapacitetsområde

Modell 2TF: 2 – 300 m³/h
Modell TM: 100 – 900 m³/h

Filterfinhet/Spaltbredd

Modell 2TF: 0,025 – 0,3 mm
Modell TM: 0,1 – 0,8 mm

Anslutningsdimension

Modell 2TF: DN25 – DN250
Modell TM: DN80 – DN400

Materialutförande

Rostfritt stål EN1.4301 / EN1.4404 / EN1.4436


Funktion

Funktion

Föroreningarna som samlas upp på silstavarnas utsida backspolas effektivt till avloppet. Filtret backspolas med hjälp av tryckluft som med hög hastighet spolar ut filtrerat vatten från behållarens överdel, genom silstavarna och vidare ut till avloppet. Backspolningen sker automatiskt vid en förhöjning av tryckfallet över filtret samt efter inställd tid. Apparatskåpet finns i två utföranden, PLC alternativt baserat på reläkontakter. Skåpet är försett med en omkopplare för val av lämpligt körsätt vilket innebär att filtret kan köras med växelvis filtrering med ett filtertorn i drift och ett i stand-by position alternativt med båda filtertornen i driftläge.


Modell 2TF

 • Kapacitetsområde ca 2 – 300 m³/h

 • Finns i sex storlekar

Modell TM

 • Kapacitetsområde 100 – 900 m³/h

 • Finns i nio storlekar

Modell TM

 • Kapacitetsområde 100 – 900 m³/h

 • Finns i nio storlekar


Automatiskt Tryckfilter:
Offert och modellval

Kontakta oss

 • English
 • Svenska

© FILTERTEKNIK B.W AB · Integritetspolicy
Design och layout av Sund Studio