Skip to main content

LDL™ Automatfilter

Backspolande automatfilter för rening av råvatten

 • Driftsäker

 • Robust konstruktion och enkel inspektion

 • Utförlig dokumentation


Automatiskt självrensande korgfilter

Svenskt kvalitetsfilter tillverkat i Hovmantorp, Sverige

Detta backspolande automatfilter är avsett för avlägsnande av fasta föroreningar i rörledningssystem. Typiska användingsområden för detta backspolningsfilter är rening av sjö- och älvvatten avsett för process- och kylvattenanläggningar inom industri, kraftverk och vattenverk. Exempelvis behandling av av pappersbrukets råvattenintag, kylvatten inom järn- och stålverk samt kylvatten och tätningsvatten i vattenkraftverk.

 • Stor öppen filteryta garanterar säker drift och lågt tryckfall

 • Spolpump erfordras ej
 • Även större föremål spolas effektivt till avloppet
 • Effektiv spolfunktion då endast en liten del av silytan backspolas per tidsenhet
 • Enda rörliga del är spolarmen, som drivs av en elmotor under spoltiden
 • Enkel att inspektera och serva – allt i ett lyft, inga delar kvar i behållaren

 • Ingen lagring i behållarens botten
 • Endast en rörlig tätningsyta
 • Enkelt och billigt att byta silduk/silplåt
 • Silduk/silplåt ligger väl skyddade från spolmunstycket
 • Backspolande automatfilter

Specifikationer

Konstruktiontryck

6, 10 och 16 bar

Tryck i ledningen

0,7 – 1,5 bar

Material

Rostfritt stål EN1.4301 / EN1.4404


Funktion

Vattnet leds via inloppsstutsen in i silburen, ut genom burens sida och vidare till utloppet. Föroreningarna kvarhålls i silburens uppsamlingsfickor. Då renspolning sker startar filtrets motor som driver runt spolarmen samtidigt som spolventilen öppnas mot atmosfärtrycket. Under den tid spolning pågår strömmar filtrerat vatten med hög hastighet tillbaka genom silburen och spolar uppsamlade föroreningar till avloppet. Endas en liten del av filterytan renspolas per tidenhet då spolmunstycket långsamt sveper över silburens uppsamlingsfickor. Detta bidrar till en effektiv renspolning med låg spolningsförlust utan tryckstötar och vibrationer. Filtrets motor är i drift endast under den tid som renspolning sker.


Offert och modellval

Kontakta oss

 • English
 • Svenska

© FILTERTEKNIK B.W AB · Integritetspolicy
Design och layout av Sund Studio