Skip to main content

RT™ Trumsil

För rening av råvatten och processvatten

  • Arbetar trycklöst

  • Självrensande


Självrensande trumfilter för rening av råvatten

Svenskt kvalitetsfilter tillverkat i Hovmantorp, Sverige

Trumsilen RT-1500 är idealisk för rening av råvatten avsett för process- och kylanläggningar inom all vattenförbrukande industri. RT™ levereras komplett monterad i en behållare försedd med apparatskåp samt nivåvakt för start/stopp av siltrumma och spolpump samt för larm vid hög vattennivå.

  • Finns i en storlek

  • Kan köras både kontinuerligt och intermittent

  • Larmar vid hög vattennivå


Specifikationer

Kapacitetsområde

50 – 360 m3/h

Filterfinhet

0,04 – 1 mm

Anslutningsdimension

DN150 till DN250

Materialutföranden

Rostfritt stål EN1.4301 / EN1.4404 / EN1.4436

Drivmotor

0,25 – 0,37 kW beroende på trumsilens storlek


Funktion

Vattnet som skall renas leds in genom trummans öppna gavel och vidare ut genom trummans dukbelagda sida. Större föroreningar fångas upp i korgar monterade inne i siltrumman medan mindre partiklar fångas upp och kvarhålls på silduken. Uppsamlade föroreningar spolas effektivt av från silytan då den långsamt roterande siltrumman passerar under spolröret. Spolvattnet och föroreningarna spolas ner i avloppsröret som mynnar utanför trummans behållare.


Offert och modellval

Kontakta oss

  • English
  • Svenska

© FILTERTEKNIK B.W AB · Integritetspolicy
Design och layout av Sund Studio