Skip to main content

Integritetspolicy

Vilka vi är

Vår webbplatsadress är: https://filterteknikbw.se.

Filterteknik B.W AB värnar om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. I denna integritetspolicy beskrivs hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Även hur du kan begära att din information uppdateras, rättas eller raderas. Vi uppmanar dig därför att noggrant läsa igenom detta integritetsmeddelande. När du skriver in dina personuppgifter i vårt offertformulär lämnar du ditt samtycke till att dina personuppgifter behandlas.

Integritetslagstiftning

Den svenska personuppgiftslagen, PuL, ersättes den 25 maj 2018 av nya EU lagstiftningen GDPR.

Alla personuppgifter som du lämnar via våra internetbaserade formulär på hemsidan hanteras enligt GDPR som skyddar din personliga integritet.

GDPR är som sagt den nya dataskyddsförordningen som är till för att skydda Europeiska invånares rätt till ett privatliv. Den berör alla företag inom EU som lagrar personuppgifter. I korta drag säger GDPR att personuppgifter ska lagras och hanteras på ett sätt som innebär att de är skyddade och inte kan användas för andra syften än det man på förhand informerat om. Det ska också erbjudas en möjlighet för personer vars uppgifter finns sparade att kunna få sina uppgifter raderade ur systemet på egen begäran.

Personuppgifter

Personuppgifter är sådana uppgifter som kan användas för att identifiera dig eller som kan hänföras till dig som enskild individ.

Personuppgiftsansvarig

Även om dina personuppgifter kommer att hanteras av olika personer inom Filterteknik B.W AB är den ytterst personuppgiftsansvarige:

Ansvarig: Tobias Albinsson
Telefon: 070 842 08 44
E-post: tobias.albinsson@filterteknikbw.se
Adress: Fabriksgatan 6, 365 42 Hovmantorp

Var vänlig notera att ovan kontaktinformation finns till för frågor angående vår hantering av personuppgifter, inte för att ta emot offertförfrågningar.

Behandling av personuppgifter

När du lämnar dina uppgifter till Filterteknik B.W AB ger du rättigheter till oss att administrera dina uppgifter. Den som har tillgång till dina uppgifter på Filterteknik B.W AB har möjlighet att uppdatera, ändra eller ta bort dina uppgifter. Filterteknik B.W AB förbehåller sig rätten att efter eget godtycke radera dina uppgifter.

Cookies

Vi använder cookies på vår webbplats. Cookies är små textfiler som placeras på din hårddisk närhelst du loggar in i det webbaserade systemet. Dessa filer identifierar din dator och lagrar dina val och annan data om ditt besök, inklusive spårningsanvändning i systemet och källan från var du hittat till vår webbplats.

Du kan avaktivera cookies eller välja att din dator varnar dig varje gång en cookies sänds. Detta kan du göra via din webbläsares inställningar.

Google Analytics

Denna webbplats använder tjänsten ”Google Analytics” från Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) för att analysera hur användarna använder webbplatsen. Tjänsten använder ”cookies” – textfiler som lagras på din terminal. Den information som samlas in av cookies skickas vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där.

IP-anonymisering används på denna webbplats. Användarens IP-adress förkortas inom EU:s medlemsländer och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Denna förkortning eliminerar den personliga referensen för din IP-adress. Enligt villkoren i avtalet om datadelning mellan webbplatsoperatörerna och Google Inc. använder Google Inc. den insamlade informationen för att utvärdera webbplatsens användning och aktivitet och för att tillhandahålla tjänster relaterade till internetanvändning.

Du har möjlighet att förhindra att cookien lagras på din enhet genom att göra lämpliga inställningar i din webbläsare. Det kan inte garanteras att du kan använda alla funktioner på denna webbplats utan begränsningar om din webbläsare inte tillåter cookies.

Du kan också använda ett insticksprogram i webbläsaren för att förhindra att den information som samlas in av cookies (inklusive din IP-adress) skickas till och används av Google Inc. 

Ändringar i denna Integritetspolicy

Vänligen notera att denna Integritetspolicy kan komma ändras från tid till annan. Vi kommer att publicera sådana ändringar och om ändringarna är väsentliga kommer vi tillhandahålla ett mer utförligt meddelande.

Ytterligare information

Du har rätt att granska den information om dig som vi hanterar genom att kontakta personuppgiftsansvarig enligt ovan. En sådan begäran kan ske skriftligen, vara försedd med din egenhändiga namnteckning och skickas per brev till kontaktpersonen på ovanstående adress. Det går även att radera all information direkt genom att maila: tobias.albinsson@filterteknikbw.se

Kontakta oss

  • English
  • Svenska

© FILTERTEKNIK B.W AB · Integritetspolicy
Design och layout av Sund Studio