Skip to main content

Korgfilter

Mekanisk vattensilning för rening av vatten

 • Effektiv borttagning av fasta partiklar
 • Låga tryckfall och längre drifttid
 • Robust och platsbesparande design

Ett korgfilter är ett filterhus med inbyggd filterkorg av rostfritt stål. Korgsilen tar bort fasta partiklar från en flytande ström och dess design gör att filtret kan hantera ett stort flöde. Tillämpningarna inkluderar skydd mot skräp från pumpar, mätare, ventiler, munstycken och värmeväxlare.


Specifikationer

Specifikationer

Anslutningsdimension

DN50 – DN250

Materialutförande

Rostfritt stål

Modeller

K, KI, KBI

Funktion

Funktion

Medan vatten rinner in genom den öppna framdelen av silkorgen samlas föroreningarna i korgen som sedan antingen lyfts upp från behållaren för rengöring (Modell K), alternativt renspolas under drift då ventilen på avloppsledningen öppnas mot atmosfärstrycket (Modell KI och KBI).


Modell K
 • Manuell tömning – lyfts upp för rengöring

 • Utloppsstuts placeras inom 120°

 • Komplement till Automatfilter LDL

Modell KI
 • Renspolas under drift

 • Utloppsstuts placeras inom 120°

Modell KBI
 • Renspolas under drift

 • Utloppsstuts placeras inom 360°

Modell KI

 • Renspolas under drift

 • Utloppsstuts placeras inom 120°

Modell KBI

 • Renspolas under drift

 • Utloppsstuts placeras inom 360°


Offert och modellval

Kontakta oss

 • English
 • Svenska

© FILTERTEKNIK B.W AB · Integritetspolicy
Design och layout av Sund Studio