Korgsil

 

Korgsilarna som är avsedda för mekanisk rening av vatten finns i tre utföranden modell KBI och modell K samt modell KI.  Modell KBI där silkorgen saknar botten kan i de flesta fall renspolas under drift då ventilen på avloppsledningen öppnas mot atmosfärstrycket. På  modell K som har en silkorg försedd med botten måste korgen lyftas upp för rengöring. Detta filter är populärt att fungera som komplement till Automatfilter LDL.

Modell: K

Föroreningarna samlas i korgen som lyfts upp från behållaren för tömning och rengöring. Utlopsstutsen kan placeras i önskat läge inom 120°.

Modell: KI

Renspolning av silen kan i de flesta fall ske under drift då ventilen på avloppsledningen öppnas mot atmosfärstrycket. Utloppsstutsen kan placeras i önskat läge inom 120°.

Modell: KBI

Renspolning av silen kan i de flesta fall ske under drift då ventilen på avloppsledningen öppnas mot atmosfärstrycket. Utloppsstutsen kan placeras i önskat läge inom 360°.

 

Broschyr:

 

Modell: K-200

Färdigheter

Upplagt på

maj 5, 2020

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.