Korgsil

Korgsilar

 

 

Korgsilarna som är avsedda för mekanisk rening av vatten finns i tre utföranden modell KBI och modell K samt modell KI.  Modell KBI där silkorgen saknar botten kan i de flesta fall renspolas under drift då ventilen på avloppsledningen öppnas mot atmosfärstrycket. På  modell K som har en silkorg försedd med botten måste korgen lyftas upp för rengöring. Detta filter är populärt att fungera som komplement till Automatfilter LDL.

 

 

 

Modell K-200