Självrensande automatfilter model LDL

Självrensande automatfilter model LDL

Självrensande automatfilter model LDL Filtret är avsett för avlägsnande av fasta föroreningar i rörledningssystem. Typiska användingsområden är rening av sjö och älvvatten avsett för process- och kylvattenanläggningar  inom industri, kraftverk och vattenverk...