Bågsilar

Bågsilar

Bågsilar Bågsilen används för att avvattna och avskilja ämnen i processvatten och industriellt avloppsvatten. Typiska användningsområden är avvattning av rejectvatten från reningsanläggningar, silning, upptjockning och avvattning av pappersbrukens bakvatten mm....