Trumsil modell RT-1500

Trumsilen är idealisk för rening av råvatten avsett för process- och kylanläggningar inom all vattenförbrukande industri.

 

Funktion

Trumsilen RT-1500 är självrensande , arbetar trycklöst och kan köras kontinuerligt alternativt intermittent.. Vattnet som skall renas leds in genom trummans öppna gavel och vidare ut genom trummans dukbelagda sida. Större föroreningar fångas upp  i korgar monterade inne i siltrumman medan mindre partiklar fångas upp och kvarhålls på silduken.  Uppsamlade föroreningar spolas effektivt av från silytan  då den långsamt roterande siltrumman passerar under spolröret. Spolvattnet och föroreningarna spolas ner i avloppsröret som mynnar utanför trummans behållare.

 

Trumsilen RT-1500 levereras komplett monterad i en behållare försedd med apparatskåp samt nivåvakt för start/stopp av siltrumma och spolpump samt för larm vid hög vattennivå.

RT-1500 finns i en storlek.

Kapacitetsområde: 50 till 360 m3/h.

Filterfinhet: 0,04 till 1,0 mm.

Anslutningsdimension: DN150 till DN250.

Drivmotor: 0,25 till 0,37 kW beroende på trumsilens storlek.

Materialutförande: Rostfritt stål EN1.4301 alt. EN1.4404 och EN1.4436.

Fråga efter broschyr nr. 030415.

Vattenfilter och silar
för industrimarknaden

Vi har specialicerat oss på tillverkning av vattenfilter och silar avsedda för mekanisk rening av industrins intagsvatten, kylvatten, tätningsvatten samt varmt och kallt processvatten.

Vattenfilter

 Vattenfilter för industrins intagsvatten, kylvatten, tätningsvatten samt varmt och kallt processvatten.

Silar

Silar för  industrins intagsvatten, kylvatten, tätningsvatten samt varmt och kallt processvatten

Legotillverkning

Vattenskärning, svetsning, bearbetning, laserskärning, kantpressning.

Kontakta oss

Kontakta gärna oss för frågor och svar. Gå till kontaktsidan.