Statisk blandare, Inlane mixer

Imamix statiska blandare är avsedda för homogenisering samt inblandning av kemikalier och gas i kontinuerliga, laminära och turbulenta processflöden.

Blandaren som saknar rörliga delar, är underhållsfri och monteras i såväl horisontella som vertikala rörledningar. Blandaren används inom pappers- och cellulosaindustrin, kemisk industri, livsmedelsindustrin samt inom vattenbehandling.

Typiska användningsområden

Inblandning av flockningskemikalier, pH-kontroll, spädning av polymerer och stärkelse. Blandning. Spädning och koncentrationskontroll av pappersmassa. Massblekning.

Blandaren tillverkas även i dubbel mantlat utförande för uppvärmning och kylning samt i hygienutförande med demonterbara blandningselement.

Imamix statiska blandare i standardutförande har sex blandningselement vilket ger en fullgod blandning i de vanligast förekommande fallen. För en blandare med sex element kan tryckfallet i de flesta fall beräknas till ca 0,1-1,3 bar.

 

3 element = 8 skikt

6 element = 64 skikt

9 elementet = 512 skikt

12 element = 4096 skikt

18 element = 262144 skikt

 

Material

Typ A

Blandare tillverkad av: Glasfiber FRP, vinylester eller bisfenol.

Typ B

Blandare tillverkad av: Rostfritt stål SS2333 och SS2343, kolstål, PVC, teflon, PVDF och FEP.

Flänsar: Galvat stål, silumin eller plast.

Flänsform: DIN, SMS, ASA, BSP.

Konstruktionstryck: 2,5 – 6 – 10 – 16 – 25 kg/cm2.

Standard 10 kg/cm2

 

 

Vattenfilter och silar
för industrimarknaden

Vi har specialicerat oss på tillverkning av vattenfilter och silar avsedda för mekanisk rening av industrins intagsvatten, kylvatten, tätningsvatten samt varmt och kallt processvatten. 

Vattenfilter

 Vattenfilter för industrins intagsvatten, kylvatten, tätningsvatten samt varmt och kallt processvatten.

Silar

Silar för  industrins intagsvatten, kylvatten, tätningsvatten samt varmt och kallt processvatten

Legotillverkning

Vattenskärning, svetsning, bearbetning, laserskärning, kantpressning.

Kontakta oss

Kontakta gärna oss för frågor och svar. Gå till kontaktsidan.