Självrensande automatfilter model LDL

Filtret är avsett för avlägsnande av fasta föroreningar i rörledningssystem. Typiska användingsområden är rening av sjö och älvvatten avsett för process- och kylvattenanläggningar  inom industri, kraftverk och vattenverk exempelvis behandling av av pappersbrukets råvattenintag, kylvatten inom järn- och stålverk samt kylvatten och tätningsvatten i vattenkraftverk.

 

Trycket i ledningen före filtret bör, beroende på driftförhållandena, ej vara mindre 0,7 till 1,5 bar. Rådgör med tillverkaren. Filtret spolar med eget filtrerat vatten, spolpump erfordras ej.

Funktion

Vattnet leds via inloppsstutsen in i silburen, ut genom burens sida och vidare till utloppet. Föroreningarna kvarhålls i silburens uppsamlingsfickor. Då renspolning sker startar filtrets motor som driver runt spolarmen samtidigt som spolventilen öppnas mot atmosfärtrycket. Under den tid spolning pågår strömmar filtrerat vatten med hög hastighet tillbaka genom silburen och spolar uppsamlade föroreningar till avloppet. Endas en liten del av filterytan renspolas per tidenhet då spolmunstycket långsamt sveper över silburens uppsamlingsfickor. Detta bidrar till en effektiv renspolning med låg spolningsförlust utan tryckstötar och vibrationer. Filtrets motor är i drift endast under den tid som renspolning sker.

 

Material

Behållare:   1.4301, 1.4404

Övriga detaljer: 1.4301, 1.4404

Konstruktion tryck: 6, 10 och 16 bar.

 

Enkel – robust – driftsäker

 • Svensk produkt. Utförlig dokumentation, CE märkt.
 • Spolpump erfodras ej
 • Även större föremål spolas effektivt till avloppet.
 • Stor öppen filteryta garanterar säker drift och lågt tryckfall.
 • Effektiv spolfunktion då endast en liten del av sliytan backspolas per tidsenhet.
 • Enda rörliga del är spolarmen, som drivs av en elmotor under spoltiden.
 • Enkel att inspektera och ”serva”. Allt i ett lyft, inga delar kvar i behållaren.
 • Ingen lagring i behållarens botten.
 • Endast en rörlig tätningsyta.
 • Enkrelt och billigt att byta silduk/silplåt.
 • Silduk/silplåt ligger väl skyddade från spolmunstycket.

 

 

 

 

 

 

Vattenfilter och silar
för industrimarknaden

Vi har specialicerat oss på tillverkning av vattenfilter och silar avsedda för mekanisk rening av industrins intagsvatten, kylvatten, tätningsvatten samt varmt och kallt processvatten.

Vattenfilter

 Vattenfilter för industrins intagsvatten, kylvatten, tätningsvatten samt varmt och kallt processvatten.

Silar

Silar för  industrins intagsvatten, kylvatten, tätningsvatten samt varmt och kallt processvatten

Legotillverkning

Vattenskärning, svetsning, bearbetning, laserskärning, kantpressning.

Kontakta oss

Kontakta gärna oss för frågor och svar. Gå till kontaktsidan.