Bågsilar

Bågsilen används för att avvattna och avskilja ämnen i processvatten och industriellt avloppsvatten. Typiska användningsområden är avvattning av rejectvatten från reningsanläggningar, silning, upptjockning och avvattning av pappersbrukens bakvatten mm.

Bågsilen finns i två utföranden, modell BG som arbetar trycklöst och modell BP som erfordrar ett matningstryck av 1 till 2 bar. Bågsilen saknar rörliga delar och är ”självrensande” men erfordrar i  vissa fal tillsyn.

 

Funktion

Vattnet som skall behandlas i modell BG breddar över från inloppslådan och vidare ut över silytan. På modell BP fördelas vattnet ut över silytan med tryck via munstycken. Det frånskilda materialet matas successivt nedåt på silytans ovansida där det avvattnas för att slutligen falla ner över den nedre kanten. Det frånskilda materialet samlas lämpligen upp i en kontainer eller på ett transportband. Det silade vattnet som rinner ner genom silytans spalter samlas upp i behållarens botten för vidare transport ut genom utloppet som valfritt kan placeras nertill i  behållarens baksida, gavarl eller i dess botten.

Modell BG finns i sex storlekar och modell BP i tre storlekar.

 

Kapacitetsområde: 3 till 300 m3/h.

Spaltbredd: 0,25 till 1,0 mm.

Anslutningsdimension: DN50 till DN300.

Materialutförande: Rostfritt stål EN1.4301 alt. EN1.4404 och EN1.4436.Fråga efter broschyr nr. 200205.

Några referenser

Ahlström Ställdalen AB

Skellefteå Kraft AB

Korsnäsverken

Astra Zeneca AB

Casco Products AB

Casco Nobel AB

Gruvöns Bruk

Duni AB

 

Vattenfilter och silar
för industrimarknaden

Vi har specialicerat oss på tillverkning av vattenfilter och silar avsedda för mekanisk rening av industrins intagsvatten, kylvatten, tätningsvatten samt varmt och kallt processvatten. 

Vattenfilter

 Vattenfilter för industrins intagsvatten, kylvatten, tätningsvatten samt varmt och kallt processvatten.

Silar

Silar för  industrins intagsvatten, kylvatten, tätningsvatten samt varmt och kallt processvatten

Legotillverkning

Vattenskärning, svetsning, bearbetning, laserskärning, kantpressning.

Kontakta oss

Kontakta gärna oss för frågor och svar. Gå till kontaktsidan.