Backspolande automatfilter modell TM

Modell TM är ett backspolande vattenfilter som arbetar under tryck. Filtret är avsett för rening av råvatten samt varmt- och kallt processvatten. Inom pappers- och massaindustrin installeras filtret ofta som ”polisfilter” efter skivfilter och flotationsanläggningar för att säkerställa vattenförsörjningen till spritsvattensystemen på pappersmaskinen mm.

 

En filterstation består av tre till sex filterbehållare komplett monterade med erforderliga ventiler. Filtreringen sker från silstavarnas utsida och in mot dess centrum och vidare ut till det gemensamma utloppsröret. Då filtret backspolas strömmar filtrerat vatten tillbaka genom silstavarna och vidare ut till den gemensamma avloppsledningen.

 

Filteranläggningen backspolas automatiskt vid en förhöjning av differenstrycket. En filterbehållare i taget backspolas medan övriga filter är i drift. Spolvatten behöver ej tillföras då filtret backspolas med eget filtrerat vatten .Filtret levereras i utförande med plintlåda avsedd för fjärrstyrning (utsignal 0-20 mA) alternativt med eget apparatskåp.

 

För automatiken erfordras 220V, 1-fas samt ca 5,5 till 6,5 bars tryckluft för ventilerna. Silstavarna är av typ spaltsil med konisk släppning. För spolfunktionen erfordras ett drifttryck av minst 1,5 – 2 bar.

 

Modell TM finns i nio storlekar.

 

Kapacitetsområde: 100 till 900 m3/h

Filterfinhet: Spaltbredd från 0,1 till 0,8 mm

Anslutningsdimension: DN80 till DN400

Materialutförande: Rostfritt stål EN1.4301 alt. EN1.4404 och EN1.4436

 

Spolpump erfordras ej. Inga rörliga delar. Stor filteryta lågt tryckfall.

 Silstavar typ spaltsil med konisk släppning, av rostfritt stål, tål höga tryckfall och är lätta att rengöra. Underhållsarbete kan utföras under drift. En befintlig anläggning kan kompletteras med ytterligare filterbehållare.

 

Fråga efter broschyr nr 030515.

 

Vattenfilter och silar
för industrimarknaden

Vi har specialicerat oss på tillverkning av vattenfilter och silar avsedda för mekanisk rening av industrins intagsvatten, kylvatten, tätningsvatten samt varmt och kallt processvatten. 

Vattenfilter

 Vattenfilter för industrins intagsvatten, kylvatten, tätningsvatten samt varmt och kallt processvatten.

Silar

Silar för  industrins intagsvatten, kylvatten, tätningsvatten samt varmt och kallt processvatten

Legotillverkning

Vattenskärning, svetsning, bearbetning, laserskärning, kantpressning.

Kontakta oss

Kontakta gärna oss för frågor och svar. Gå till kontaktsidan.