Vibrationsseparator

  Vibrationsseparator gör det möjligt för pulver och granulat att separera produkter från två upp till fem olika storlekar / fraktioner. Vibrationsavskiljaren är utrustad med en till fyra olika öppningsstorlekar av nätet ovanpå varandra. De största partiklarna /...

Korgsil

  Korgsilarna som är avsedda för mekanisk rening av vatten finns i tre utföranden modell KBI och modell K samt modell KI.  Modell KBI där silkorgen saknar botten kan i de flesta fall renspolas under drift då ventilen på avloppsledningen öppnas mot...
Gravitation filter modell BSW

Gravitation filter modell BSW

Gravitation filter modell BSW Ett populärt filtersystem som arbetar trycklöst och avlägsnar suspenderade fasta ämnen från relativt höga flöden av vattendrag upp till 13000 l / min. De används oftast inom massa- och pappersindustrin för att minska fiberkoncentrationen...
Självrensande automatfilter model LDL

Självrensande automatfilter model LDL

Självrensande automatfilter model LDL Filtret är avsett för avlägsnande av fasta föroreningar i rörledningssystem. Typiska användingsområden är rening av sjö och älvvatten avsett för process- och kylvattenanläggningar  inom industri, kraftverk och vattenverk...
Självrensande spaltfilter modell RS-300

Självrensande spaltfilter modell RS-300

Självrensande spaltfilter modell RS-300 Modell RS är ett självrensande filter avsätt för rening av råvatten samt varmt och kallt processvatten. Vätskan, som skall renas, leds in genom det tangentiellt placerade inloppet i behållarens sida och fortsätter i en...